Hur länge måste jag hyra?

 In

Du hyr precis så länge som du behöver. Det kan vara allt från bara några dagar till flera år. Uppsägning måste ske före den 15:e i månaden; se nästa fråga.