Hantering av personuppgifter

Malmahus/Ladulås lager
Sundby Säteri
642 96 MALMKÖPING
Tel: 0157-454400

Malmahus/Ladulås lager behöver samla in och behandla vissa uppgifter om dig för att kunna ta kontakt med dig gällande bokning eller i samband med din förhyrning. De uppgifter vi avser att samla in är för- och efternamn, adress, postnr, postort, epostadress och telefon. I förekommande fall även personuppgifter ifall en bokning skall snabbas upp. Uppgifterna kommer enbart att behandlas av oss inom företaget för ovan nämnda ändamål. Malmahus/Ladulås lager kommer att lagra dessa uppgifter för internt bruk och sparas tills dess vi ombeds ta bort dem eller enligt gallringsplan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, begära rättelse av inkorrekta personuppgifter, komplettera med personuppgifter om du anser att sådana saknas. Du har även rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa, detta gör du genom att kontakta vår kundtjänst, 0157-454400.